Carlos del Pino, delegado de Estudos da Asociación estatal de asesores fiscais de Galicia

Radio Galega

Fecha de publicación: 4 de abr. de 2017

O delegado de estudos da Asociación estatal de asesores fiscais de Galicia, Carlos de Pino, alertou nos Almorzos do «Galicia por diante» do aumento dos expedientes sancionadores por parte de Facenda por declaracións da renda mal feitas. Del Pino recomenda revisar os datos fiscais que ten a Axencia Tributaria para evitar erros á hora de facer a declaración. Engadiu que dun tempo a esta parte calquera erro levará consigo un expediente sancionador….